STT Tên Nghị định - Nghị quyết
Số/Ký hiệu Ban hành

Tảivề

1 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. 103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Tải về
2 Nghị định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 60/2013/NĐ-CP 19/6/2013 Tải về
3

Nghị định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

71/1998/NĐ-CP 08/9/1998 Tải về
4

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

24/2010/NĐ-CP 15/3/2012 Tải về
5

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

34/2011/NĐ-CP 17/5/2011 Tải về
6

Quyết định ban hành quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách CĐCS.

1375/QĐ-TLĐ 16/10/2002 Tải về
7

Quyết định ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn.

1439/QĐ-TLĐ 14/12/2011 Tải về
8

Nghị định Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

47/2012/NĐ-CP 06/5/2010 Tải về
9

Quyết định về việc ban hành quy định phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn.

1070/QĐ-TLĐ 01/9/2001 Tải về
10

Thông tư liên tịch hướng dẫn trích nạp kinh phí Công đoàn.

119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN 8/12/2004

Tải về

Hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy