Số liệu Tổ chức Công đoàn quận 11

 

THỐNG KÊ

SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUẬN 11

QUÝ 01 NĂM 2021

(CĐCS trực thuộc LĐLĐ Q.11 tính đến ngày 31/3/2021)

STT LOẠI HÌNH CĐCS

TỔNG SỐ

CĐCS

SỐ LƯỢNG

ĐOÀN VIÊN

01 Khu vực Nhà Nước: 99 4.056
Khối Hành Chính 23 573
Khối Phường 16 547
Khối Sự nghiệp Công lập 60 2.936
02 Khu vực ngoài Nhà Nước: 329 13.476
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 225 8.481
Công ty Cổ Phần 83 4.518
Doanh nghiệp tư nhân 8 133
Hợp tác xã 3 53
Liên doanh với nước ngoài 1 67
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 0 0
Nghiệp đoàn 4 124
Sự nghiệp ngoài Công lập 5 100
Tổng cộng 428 17.532

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy