Văn phòng có chức năng giúp Ban thường vụ tổng hợp, điều phối mọi mặt công tác của cơ quan, giữ nền nếp sinh hoạt của cơ quan, duy trì mối quan hệ giữa cơ quan và các cơ quan khác.

Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu; cập nhật thông tin (theo mạng của Quận và Thành phố) kịp thời. Bảo quản các hồ sơ, văn bản của cơ quan theo trật tự ngăn nắp. Quản lý con dấu cơ quan.


Bám sát hoạt động trọng tâm, bảng điểm thi đua của Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố; triển khai và hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện các nội dung trọng tâm trong năm.

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN:

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy