* DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ Q.11 NHIỆM KỲ X (2012 - 2017)

 

1. Ông: DƯƠNG VĂN NHÂN

Chức vụ: UV Thường vụ LĐLĐ TP.HCM, QUV Quận ủy 11.

Chủ tịch LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Ông: NGUYỄN TUẤN

Chức vụ: Phó Chủ tịch TT LĐLĐ quận 11; Giám đốc NVH LĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


3. Bà: PHAN THỊ MINH DUYÊN

Chức vụ: Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


4. Ông: ĐỖ THANH TÚ

Chức vụ: UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT,

Trưỏng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


5. Bà: VÕ THỊ VIỄN NGUYÊN

Chức vụ: UV Thường vụ LĐLĐ quận 11, Phó Hiệu trưởng trường Hưng Việt,

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


6. Ông: NGUYỄN MINH THẢO

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Trưởng phòng kinh doanh,

Chủ tịch CĐCS Cty Cổ phần Công Viên Nước Đầm sen.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


7. Bà: NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG

Chức vụ: UV BCH, Trưởng ban Nữ công, Chánh văn phòng LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


8. Ông: NGUYỄN VIẾT SƠN

Chức vụ: UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


9. Ông: LÊ VĂN HIẾU

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Chuyên viên Văn phòng UBND quận,

Chủ tịch CĐCS cơ quan Văn phòng UBND quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


10. Ông: PHẠM CHÍ BÌNH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Chủ tịch UBND,

Chủ tịch CĐCS cơ quan UBND phường 1.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


11. Ông: HUỲNH VĨNH MỸ

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, công chức văn hóa,

Chủ tịch CĐCS cơ quan UBND phường 7.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


12. Bà: LÊ THỊ ĐOAN TRANG

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Chủ nhiệm HTX TMDV quận 11.

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


13. Ông: HÀ VĂN PHÁT

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11,Trưởng phòng kinh tế quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


14. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó Giám đốc BHXH quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


15. Bà: HOÀNG THỊ BẠCH CÚC

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó trưởng phòng LĐTB&XH quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


16. Bà: MAI THỊ LOAN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Đội phó đội thuế,

Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan Chi Cục Thuế quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


17. Bà: NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Chủ tịch CĐCS Cty Tân Hiệp Hưng.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


18. Bà: PHẠM THỊ KIM KHÁNH

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Phó phòng kế hoạch,

Chủ tịch CĐCS Cty TNHH MTV DVCI quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


19. Bà: TRẦN LỆ NGA

Chức vụ: UV BCH LĐLĐ quận 11, Trưởng phòng nhân sự,

Chủ tịch CĐCS công ty TNHH MTV TM XNK Đại Thế Giới.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.* DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ Q.11 NHIỆM KỲ X (2012 - 2017)


1. Ông: ĐỖ THANH TÚ

Chức vụ: UV Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT,

Trưỏng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2. Ông: NGUYỄN VIẾT SƠN

Chức vụ: UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


3. Ông: VÕ MINH CƯỜNG

Chức vụ: UV UBKT LĐLĐ quận 11, Thanh tra viên,

Chủ tịch CĐCS cơ quan Thanh tra quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


4. Ông: LÊ HỮU ĐỨC

Chức vụ: UV UBKT LĐLĐ quận 11, Kiểm sát viên,

Chủ tịch CĐCS cơ quan Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


5. Ông: LẠI THÀNH TÂM

Chức vụ: UV UBKT LĐLĐ quận 11, kiểm tra viên thuế,

UV BCH CĐCS cơ quan Chi Cục Thuế quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


6. Bà: PHAN THỊ HUYỀN

Chức vụ: UV UBKT LĐLĐ quận 11, kế toán trưởng ngân sách quận 11,

UV BCH CĐCS cơ quan Phòng TC&KH quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


7. Ông: TRẦN VĂN LẠC

Chức vụ: UV UBKT LĐLĐ quận 11, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ quận 11.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy