Nhằm tạo điều kiện cho đông đảo học sinh, sinh viên, CNVC-LĐ có sân chơi lành mạnh và ý nghĩa cũng như tìm kiếm những hạt nhân phong trào cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Nhà văn hóa Lao động quận 11 tổ chức nhiều sân chơi, CLB Đội Nhóm với thời gian hoạt động như sau:


CLB THỂ DỤC THỂ HÌNH NAM NỮ: 05h30 - 21h00 Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.


CLB THỂ DỤC THẨM MỸ NỮ: 06h00 - 20h00 Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.


CLB YOGA: 18h00 - 20h30 Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.


CLB BELLY DANCE: 19h30 - 20h30 Thứ 3 - 5 - 7.


CLB ÂM NHẠC: 09h30 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.


CLB GYM: 06h00 - 20h00 Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.


CLB KHÍ CÔNG: 06h30 - 07h30 Thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần.


CLB NHẢY MÚA HIỆN ĐẠI:18h45 - 19h45 Thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần.


CLB MJ: 17h00 - 18h15 Thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ - NVHLĐ Q.11:

0908. 953.258 (Hồng Ngân) - 0909. 651.271 (Nguyễn Vương) - 0907.533.422 (Bảo Huy)

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy