- Tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận tham gia, đề xuất với Quận ủy, UBND quận những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội; thực hiện các nội dung của pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVC-LĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước trong CNVC-LĐ. Xây dựng quy chế dân chủ đơn vị, xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn.


- Tham mưu Ban Thường vụ xây dựng chương trình công tác hàng năm và triển khai hoạt động đến công đoàn cơ sở.


- Ban Chính sách pháp luật ban hành thang điểm chấm thi đua theo từng lọai hình; theo dõi việc thực hiện chế độ khen thưởng của tổ chức công đoàn; chuẩn bị hồ sơ khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng định kỳ hàng năm, đột xuất, sơ kết phong trào…, trình Ban Thường vụ quận xem xét và quyết định.


- Bám sát hoạt động trọng tâm, bảng điểm thi đua của Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố; triển khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện các nội dung của Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động quận.


THÔNG TIN LIÊN QUAN CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT:

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy