- Tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tập trung quản lý công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn cơ sở và quận; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về công tác tổ chức như đại hội Công đoàn cơ sở; bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng cho cán bộ công đoàn, v..v…


- Tham mưu Ban thường vụ xây dựng chương trình công tác hàng năm và triển khai hoạt động đến công đoàn cơ sở.


- Bám sát hoạt động trọng tâm, bảng điểm thi đua của Ban tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố; triển khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện các nội dung của Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận.


- Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật chuẩn bị hồ sơ khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét (Thực hiện vào tháng 4 hàng năm để kịp tuyên dương dịp 28/7).

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN:

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy