NVHLĐ tổ chức các lớp kỹ năng miển phí cho người lao động.

 

 

Thực hiện chương trình PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN và thiết thực góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn, NVHLĐ Q.11 tổ chức các lớp hoàn toàn miễn phí cho CNVC - LĐ như sau:


1. Lớp KHIÊU VŨ căn bản (từ lớp 1 đến lớp 4): Học 10 điệu khiêu vũ cơ bản: Rumba, Chachacha, Tango, Bebop, Samba, Paso, Waltz, Bachata, Boston, Salsa. Một tuần học 03 buổi, các anh chị chọn một trong các tầng giờ sau:

+ Thời gian: - Thứ 2,4,6: 11h00 – 13h00 hoặc 17h00 – 18h25 hoặc 18h30 – 19h55.

- Thứ 3,5,7: 11h00 – 13h00 hoặc 18h25 – 19h45

+ Địa điểm: Hội trường lầu 2 – Nhà Văn hóa Lao động quận 11.


2. Lớp GYM: Một tuần học 03 buổi, các chị chọn một trong các tầng giờ sau:

+ Thời gian: Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7: 06h00 – 09h00; 15h00 – 20h30.

+ Địa điểm: Phòng số 5 lầu 1 – Nhà Văn hóa Lao động quận 11.


3. Lớp TDTM nữ - Fitness (thực hành trên nhạc): Một tuần học 03 buổi, các chị chọn một trong các tầng giờ sau:

+ Thời gian: - Thứ 2,4,6: 06h00 – 08h30; 16h30 – 18h30.

- Thứ 3,5,7: 06h00 – 08h30; 16h30 – 18h30

+ Địa điểm: Phòng số 1,2,3 lầu 1 – Nhà Văn hóa Lao động quận 11.


4. Lớp THỂ DỤC THỂ HÌNH Nam - Nữ: Học suốt tuần.

+ Thời gian: Thứ 2,4,6 và 3,5,7: 06h00 – 20h00.

+ Địa điểm: Khu C tiền sảnh – Nhà Văn hóa Lao động quận 11.


5. Lớp YOGA HATHA: Một tuần học 03 buổi:

+ Thời gian: Thứ 2,4,6: 18h30 – 19h30 hoặc 19h30 – 20h30.

+ Địa điểm: Phòng số 7 lầu 1 – Nhà Văn hóa Lao động quận 11.


6. Lớp BELLY DANCE (Múa bụng): Một tuần học 02 buổi:

+ Thời gian: Thứ 2,4: 17h30 – 18h30.

+ Địa điểm: Phòng số 7 lầu 1 – Nhà Văn hóa Lao động quận 11.


7. Lớp KHÍ CÔNG: Một tuần học 03 buổi:

+ Thời gian: Thứ 2,4,6: 06h30 – 07h30.

+ Địa điểm: Tiền sảnh – Nhà Văn hóa Lao động quận 11.


Chi tiết liên hệ: Phòng Nghiệp vụ - Nhà Văn hóa Lao động quận 11.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy