Khai giảng các lớp Khiêu vũ giao tiếp khóa 114 và các lớp khiêu vũ chuyên đề mới ngày 18 &19/4/2016.

 

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP KHIÊU VŨ GIAO TIẾP ngày 18 &19/04/2016CHIÊU SINH LỚP KHIÊU VŨ CHUYÊN ĐỀ TẦNG GIỜ MỚI 19h45 – 21h00 ngày thứ 3-5-7 Tại: phòng 02 lầu 1

 

LỊCH CHI TIẾT CÁC LỚP KHIÊU VŨ

 

1.1 Các lớp khiêu vũ salon nghệ thuật, khiêu vũ quốc tế.

Thứ 2 - 4 - 6;  khóa 114- khai giảng ngày 18/04/2016 (thứ hai).

GIỜ HỌC
TÊN LỚP
HỌC PHÍ
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
GIÁO VIÊN 1 GIÁO VIÊN 2
17g00 - 18g30


Khiêu vũ 1 245.000đ Ngọc Linh Trọng Nhân
Khiêu vũ 2
245.000đ Tuấn Huy 
Thu Hồng 
Khiêu vũ 3
245.000đ Bạch Phượng
Xuân Tuấn
Khiêu vũ 4 (Lớp nâng cao)
265.000đ Hoàng Anh
Minh Lâm
18g30 - 20g00


Khiêu vũ 1 245.000đ Tuấn Huy
Thu Hồng
Khiêu vũ 2
245.000đ Bạch Phượng
Xuân Tuấn
Khiêu vũ 3
245.000đ Minh Lâm
Thanh Bình
Khiêu vũ 4 (Lớp nâng cao)
265.000đ Ngọc Linh Trọng Nhân
20g00 - 21g15

Khiêu vũ salon và Quốc tế - Samba

330.000đ Lê Nguyệt Thu Hằng
Mỗi lớp học gồm 12 buổi (01 tháng) với các vũ điệu và 01 buổi giao lưu giữa khóa.

 

Thứ 3 - 5 - 7; khóa 114 - khai giảng 19/04/2016 (thứ ba).
Khai giảng tầng giờ mới 17g00 - 18g25 và 19g45 - 21g00

 

GIỜ HỌC
TÊN LỚP
HỌC PHÍ
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
GIÁO VIÊN 1 GIÁO VIÊN 2

17g00 - 18g25

Tầng giờ mới

Khiêu vũ 1 245.000đ Quỳnh Nương Xuân Tuấn
Khiêu vũ 2
245.000đ Tuấn Huy Thu Hồng
Khiêu vũ 3
245.000đ Hoàng Anh
Hoàng Ba
Khiêu vũ 4 (Lớp nâng cao)
265.000đ Thủy Ngọc
Minh Lâm
18g25 - 19g45


Khiêu vũ 1 245.000đ Hoàng Anh Hoàng Ba
Khiêu vũ 2
245.000đ Minh Lâm
Thủy Ngọc 
Khiêu vũ 3
245.000đ Thái Linh 
Triều Dâng
Khiêu vũ 4 (Lớp nâng cao)
265.000đ Bạch Phượng Trọng Nhân

 

1.2 Các lớp khiêu vũ buổi sáng:


Từ thứ 2 đến thứ 7; nhận học viên mỗi ngày.

GIỜ HỌC TÊN LỚP

HỌC PHÍ  

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
GIÁO VIÊN 1 GIÁO VIÊN 2
08g00 - 09g30 Khiêu vũ 1,2,3,4 250.000đ Lê Nguyệt Huệ Na
12g00 - 14g00 Lớp đào tạo VĐV Khiêu vũ 450.000đ Lê nguyệt Thu Hằng

 

1.3 Lớp khiêu vũ Chuyên đề:


Thứ 2 - 4 - 6; khóa 114 - khai giảng 18/4/2016 (thứ hai)

GIỜ HỌC TÊN LỚP  

HỌC PHÍ  

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
18g15 - 19g30

Rumba
300.000đ

Thái Linh - Triều Dâng

 

Thứ 3 - 5 - 7; khóa 114 - khai giảng 19/4/2016 (thứ ba)

GIỜ HỌC TÊN LỚP  

HỌC PHÍ  

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
17g00 - 18g15

Bachata
280.000đ

Trọng Nhân - Bạch Phượng

19g45 - 21g00

Slow 400.000đ Trọng Nhân - Quỳnh Nương

  

Nhà Văn hóa Lao động quận 11 chiêu sinh chuyên đề tầng giờ mới


Thời gian: 19g45 - 21g00 Thứ 3 - 5 - 7

Học phí: 400.000đ/01 khóa/01 tháng.


Chi tiết liên hệ: 0908.953.258 (Hồng Ngân) - 0909.651.271 (Nguyễn Vương)

- 0903.234.973 (Chí Văn)

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy