Bảng thông tin tiến độ thực hiện đóng góp ủng hộ "Tháng Công nhân - Lần thứ 11 - Năm 2019

 

 

Căn cứ thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư trung ương Đảng về các hoạt động trong "Tháng Công nhân", thực hiện kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 08/3/2019 Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động Thành phố về các nội dung hoạt động trong "Tháng Công nhân" lần 11 năm 2019, trong đó có việc vận động nguồn lực xã hội để chung tay cùng tổ chức công đoàn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động đối với các trường hợp sau:

 

1. Bệnh ung thư, bệnh nan y khó điều trị có hoàn cảnh khó khăn.

 

2. Xây dựng "Mái ấm Công đoàn".

 

3. Công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

 

4. Công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật 75% trở lên.

 

Nay Liên đoàn Lao động quận 11 thông tin tiến độ đóng góp ủng hộ như sau:


DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11
STT Đơn vị Ngày nộp Số tiền
Đơn vị thực hiện đến ngày 03/5/2019
1 CĐCS Nhà Thiếu Nhi 03/4/2019 450.000
2 CĐCS Phòng VHTT 04/4/2019 400.000
3 CĐCS Hội Chữ Thập Đỏ 04/4/2019 350.000
4 CĐCS Cơ quan LĐLĐ 04/4/2019 400.000
5 CĐCS UBND Phường 4 05/4/2019 1.800.000
6 CĐCS Trường Mầm non Phường 3 09/4/2019 1.550.000
7 CĐCS Trường Mầm non Phường 10 09/4/2019 2.700.000
8 CĐCS Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận 11 09/4/2019 700.000
9 CĐCS UBND Phường 5 10/4/2019 1.850.000
10 CĐCS UBND Phường 16 10/4/2019 1.850.000
11 CĐCS Chi Cục Thuế 10/4/2019 6.450.000
12 CĐCS Trường Tiểu học Quyết Thắng 10/4/2019 1.400.000
13 CĐCS Cty Bao Bì Trung Tín 10/4/2019 700.000
14 CĐCS Phòng Y Tế 11/4/2019 400.000
15 CĐCS Trường Mầm non Phường 5 11/4/2019 1.550.000
16 CĐCS Trường Mầm non Phường 6 11/4/2019 1.150.000
17 CĐCS Trường Mầm non Phường 9 11/4/2019 1.750.000
18 CĐCS Trường Mầm non Phường 12 11/4/2019 650.000
19 CĐCS Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng 11/4/2019 1.700.000
20 CĐCS Cty Toàn Thắng 11/4/2019 500.000
21 CĐCS Bệnh viện 11/4/2019 23.800.000
22 CĐCS UBND Phường 3 12/4/2019 2.050.000
23 CĐCS UBND Phường 12 12/4/2019 1.650.000
24 CĐCS VP CC Đặng Văn Khanh 12/4/2019 1.000.000
25 CĐCS Trường Tiểu học Trưng Trắc 16/4/2019 4.300.000
26 CĐCS Cty Liên Đoàn 16/4/2019 500.000
27 CĐCS Trường Mầm non Phường 7 16/4/2019 1.000.000
28 CĐCS Trường Mầm non Phường 13 16/4/2019 1.700.000
29 CĐCS Trường Mầm non Phường 8 17/4/2019 1.150.000
30 CĐCS Phòng LĐTB và XH 18/4/2019 600.000
31 CĐCS Trường Mầm non Phường 2 18/4/2019 1650000
32 CĐCS Trường Mầm non Phường 4 18/4/2019 800.000
33 CĐCS Cty KymDam 19/4/2019 30.000.000
34 CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 22/4/2019 3.400.000
35 CĐCS UBND Phường 1 23/4/2019 1.750.000
36 CĐCS Cty Tùng Dương 23/4/2019 500.000
37 CĐCS UBND Phường 8 23/4/2019 1.700.000
38 CĐCS Phòng Tư Pháp 23/4/2019 450.000
39 CĐCS Hội LHPN 23/4/2019 400.000
40 CĐCS Trường Mầm non Phường 1 23/4/2019 2.000.000
41 CĐCS Bảo hiểm Xã hội 23/4/2019 1.300.000
42 CĐCS UBND Phường 15 23/4/2019 1.700.000
43 CĐCS Trường Mầm non Phường 11 24/4/2019 1.300.000
44 CĐCS Cty Phú Thạnh 24/4/2019 1.300.000
45 CĐCS Trường Tiểu học Phạm Văn Hai 24/4/2019 1.700.000
46 CĐCS BQL DAĐTXDCT 24/4/2019 850.000
47 CĐCS Trường Tiểu học Nguyễn Thi 24/4/2019 1.350.000
48 CĐCS Cty Công Nghệ Xanh 24/4/2019 200.000
49 CĐCS HTX Hiệp Phát 24/4/2019 450.000
50 CĐCS Trung tâm TDTT 25/4/2019 1.050.000
51 CĐCS Trung tâm Văn Hóa 25/4/2019 800.000
52 CĐCS Thanh tra 25/4/2019 350.000
53 CĐCS BQL Chợ Phú Thọ 25/4/2019 300.000
54 CĐCS BQL Chợ Thiếc 25/4/2019 650.000
55 CĐCS Cty Hân Thông 25/4/2019 500.000
56 CĐCS Cty Hương Kiến Thành 25/4/2019 200.000
57 CĐCS Cty Tướng Kim Phát 25/4/2019 200.000
58 CĐCS Đội Quản lý Thị trường Số 11 25/4/2019 750.000
59 CĐCS UBND Phường 7 25/4/2019 1.900.000
60 CĐCS Phòng Nội Vụ 26/4/2019 700.000
61 CĐCS Phòng Giáo dục và Đạo Tạo Quận 11 26/4/2019 900.000
62 CĐCS VP HĐND - UBND 26/4/2019 1.900.000
63 CĐCS Trường THCS Lữ Gia 26/4/2019 4.000.000
64 CĐCS Trường Tiểu học Âu Cơ 26/4/2019 1.450.000
65 CĐCS Trường THCS Nguyễn Huệ 02/5/2019 1.080.000
66 CĐCS Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5 02/5/2019 580.000
67 CĐCS Cty CP CV nước Đầm Sen 02/5/2019 9.650.000
68 CĐCS Trường Tiểu học Đề Thám 03/5/2019 1.970.000
69 CĐCS Trường THCS Lê Quý Đôn 03/5/2019 4.450.000
70 CĐCS UBND Phường 6 03/5/2019 1.650.000
Đơn vị thực hiện đến ngày 14/5/2019
71 CĐCS Phòng Quản lý Đô thị 04/5/2019 2.100.000
72 CĐCS UBND Phường 13 04/5/2019 1.700.000
73 CĐCS UBND Phường 14 04/5/2019 1.700.000
74 CĐCS UBND Phường 10 06/5/2019 1.700.000
75 CĐCS Cty Tín Phú 06/5/2019 500.000
76 CĐCS Trường THCS Hậu Giang 06/5/2019 4.000.000
77 CĐCS Phòng TN và MT 06/5/2019 550.000
78 CĐCS Trường Tiểu học Đại Thành 06/5/2019 1.200.000
79 CĐCS Trung Tâm GDTX-GDDN 06/5/2019 2.550.000
80 CĐCS Mầm non Phường 14 06/5/2019 1850000
81 CĐCS UBND Phường 9 07/5/2019 1.750.000
82 CĐCS UBND Phường 11 07/5/2019 1.700.000
83 CĐCS Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 07/5/2019 2.550.000
84 CĐCS Trường Mầm non Phường 15 07/5/2019 2.700.000
85 CĐCS Trung tâm BDCT 07/5/2019 200.000
86 CĐCS Cty Bảo Gia 07/5/2019 3.000.000
87 CĐCS UBND Phường 2 07/5/2019 1.800.000
88 CĐCS Cơ quan Quận đoàn 11 07/5/2019 450.000
89 CĐCS Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 07/5/2019 1.600.000
90 CĐCS Trường Tiểu học Phùng Hưng 08/5/2019 3.750.000
91 CĐCS Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên 08/5/2019 1.260.000
92 CĐCS Cty Vegefoods 09/5/2019 2.000.000
93 CĐCS Trường Mầm non Phường 16 09/5/2019 1.600.000
94 CĐCS BQL Chợ Bình Thới 09/5/2019 600.000
95 CĐCS Trường Tiểu học Lạc Long Quân 09/5/2019 2.900.000
96 CĐCS Cty CP ĐTPT Bách Khoa Gruop 09/5/2019 1.000.000
97 CĐCS Cty CP tư vấn Giáo dục Bách Khoa 09/5/2019 300.000
98 CĐCS Trung tâm Y Tế 09/5/2019 7.400.000
99 CĐCS Phòng Tài chính - KH 10/5/2019 850.000
100 CĐCS Trường THCS Lê Anh Xuân 11/5/2019 3.430.000
101 CĐCS Cty Hữu Thạnh 14/5/2019 200.000
102 CĐCS Ban BTGPMB 14/5/2019 700.000
103 CĐCS UBMTTQ 14/5/2019 450.000
104 CĐCS Trường Mầm non Quận 11 14/5/2019 3.250.000
105 CĐCS Trường THCS Nguyễn Văn Phú 14/5/2019 800.000
106 CĐCS Toàn Án Nhân dân 14/5/2019 1.400.000
107 CĐCS CN VP ĐKSDĐĐ 14/5/2019 1.200.000
108 CĐCS Trường Tiểu học Hưng Việt 14/5/2019 3.450.000
109 CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ 14/5/2019 3.460.000
TỔNG CỘNG 227.480.000

 

Phòng Tài chính - KH

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy