LĐLĐ Q.11 cùng Ban Thường trực UB.MTTQ cùng BTV các tổ chức đoàn thể như Hội LHPN, Quận đoàn, Hội CTĐ đến thăm, chúc mừng kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2018).

 

 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của Chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.


Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng,  xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.


Chiều ngày 05/12/2018 Ban Thường trực UB.MTTQ cùng BTV các tổ chức đoàn thể như Hội LHPN, Quận đoàn, Hội CTĐ và LĐLĐ Q.11 đã đến thăm và chúc mừng Hội Cựu Chiến binh Q.11 nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2018).


Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp và thân tình. Đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của các tổ chức đoàn thể thuộc hệ thống khối vận quận 11.

 

Hình ảnh kèm theo:


BTV LĐLĐ Q.11 chụp hình lưu niệm cùng Hội CCB Q.11.

 

UB MTTQ Q.11 chụp hình lưu niệm cùng Hội CCB Q.11.

 

Hội LHPN Q.11 chụp hình lưu niệm cùng Hội CCB Q.11.

 

Hội CTĐ và Quận đoàn Q.11 cùng chụp hình lưu niệm với Hội CCB Q.11.

 

Biên tập, tin: Nguyễn Vương.

Hình ảnh: Bảo Huy.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy