Bảng thông tin tiến độ thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.


Căn cứ hướng dẫn số 138/HD-LĐLĐ ngày 07/11/2017 của Liên đoàn Lao động Q.11 về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị của CĐCS khối HCSN và khối Phường chậm nhất đến hết ngày 31/12/2017.


Nay LĐLĐ Q.11 thông tin tiến độ thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức như sau:

 

STT TÊN ĐƠN VỊ CÓ KH NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
01 Phường 06 X 07/12/2017
02 Cơ quan LĐLĐ Q.11 X 08/12/2017
03 UBMTTQ Q.11 X 08/12/2017
04 Bảo hiểm Xã hội Q.11 X 09/12/2017
05 Chi Cục Thuế Q.11 X 09/12/2017
06 Phòng VHTT Q.11 X 15/12/2017
07 Thanh Tra Q.11 X 15/12/2017
08 Đội QLTT 11 B X 18/12/2017
09 Viện Kiểm Sát Nhân dân Q.11 X 20/12/2017
10 Nhà Thiếu Nhi Q.11 X 21/12/2017
11 Phường 12 X 21/12/2017
12 BQL Chợ Bình Thới X 22/12/2017
13 Thanh Tra Địa Bàn Q.11 X 22/12/2017
14 TT Dạy Nghề - TT GD TX X 15/10/2017
15 Phường 10 X 25/12/2017
16 Phòng Tài Chính X 27/12/2017
17 Thi Hành Án DS Q.11 X 27/12/2017
18 Công Đoàn Khối Đảng X 27/12/2017
19 Phòng LĐTB&XH Q.11 X 27/12/2017
20 Phòng Nội Vụ Q.11 X 27/12/2017
21 Quận Đoàn Q.11 X 27/12/2017
22 Phường 01 X 27/12/2017
23 Phường 03 X 27/12/2017
24 Phường 15 X 27/12/2017
25 VP-UBND Q.11 X 28/12/2017
26 TT Y Tế Q.11 X 28/12/2017
27 TT Văn Hóa Q.11 X 28/12/2017
28 Hội LHPN Q.11 X 28/12/2017
29 Phòng Tài Nguyên MT Q.11 X 28/12/2017
30 Phòng Y Tế - UBND Q.11 X 28/12/2017
31 Phường 02 X 28/12/2017
32 Phường 04 X 28/12/2017
33 Phường 7 X 28/12/2017
34 Phường 9 X 28/12/2017
35 Phường 13 X 28/12/2017
36 Phường 16 X 28/12/2017
37 Phòng Tư Pháp X 28/12/2017
38 Bệnh viện Q.11 X 29/12/2017
39 Ban QLĐT XDCT Q.11 X 29/12/2017
40 Ban BTGPMB Q.11 X 29/12/2017
41 Ban QL Chợ Thiếc X 29/12/2017
42 Phòng QL Đô Thị Q.11 X 29/12/2017
43 TT TDTT Q.11 X 29/12/2017
44 Ban QL Chợ Phú Thọ X 29/12/2017
45 Hội CTĐ Q.11 X 29/12/2017
46 VP ĐK QSDĐ Q.11 X 29/12/2017
47 Phường 05 X 29/12/2017
48 Phường 8 X 29/12/2017
49 Phường 14 X 29/12/2017
50 Ban QL Chợ Lãnh Binh Thăng X 30/12/2017
51 Công Đoàn Giáo Dục X Theo năm
52 TAND Q.11 X 22/12/2017
53 Phòng Kinh Tế X 28/12/2017
54 TT BDCT Q.11 X 29/12/2017
55 Phường 11 X 04/01/2018 (Có lý do)

 

Biên tập: Nguyễn Vương.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy