Bảng thông tin tiến độ chương trình ủng hộ nuôi heo đất năm 2016.

Nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm. LĐLĐ Q.11  triển khai kế hoạch thu hoạch phong trào “Nuôi heo đất” và lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh.


Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tập trung chăm lo cho các cháu học sinh là con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, hạn chế trường hợp bỏ học; đồng thời, động viên các cháu phấn đấu học tập vì một tương lai tươi sáng hơn. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh hoạt động có hiệu quả là việc làm thiết thực cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.


Nay LĐLĐ Q.11 thông tin về tiến độ thu hoạch heo đất như sau:

 

BẢNG THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ỦNG HỘ PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT NĂM 2016
STT Đơn vị Ngày nộp Số tiền
1 CĐCS VP UBND 13/4/2016 900,000
2 CĐCS Cty TNHH Hân Thông 28/4/2016 450,000
3 CĐCS Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng 3/7/2016 490,000
4 CĐCS Trường Quyết Thắng 3/7/2016 240,000
5 CĐCS Trường Thái Phiên 4/7/2016 270,000
6 CĐCS TTVH 4/7/2016 300,000
7 CĐCS Trường THCS Hậu Giang 4/7/2016 1,000,000
8 CĐCS Cty Cao su Trí Thành 4/7/2016 300,000
9 CĐCS Trường Hoà Bình 5/7/2016 460,000
10 CĐCS Trường Nguyễn Thị Nhỏ 5/7/2016 1,700,000
11 CĐCS Trường Đại Thành 5/7/2016 342,000
12 CĐCS Trường Phùng Hưng 6/7/2016 870,000
13 CĐCS Trường Đề Thám 6/7/2016 400,000
14 CĐCS Trường Lê Đình Chinh 6/7/2016 700,000
15 CĐCS Trường Nguyễn Thi 7/7/2016 280,000
16 CĐCS Trường Mầm Non 5 7/7/2016 320,000
17 CĐCS Cty Hồng Nhựt 7/7/2016 500,000
18 CĐCS Cty Cân Thăng Long 7/7/2016 250,000
19 CĐCS Đội QLTT 11B 8/7/2016 240,000
20 CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ 8/7/2016 820,000
21 CĐCS Trường Tiểu học Phạm Văn Hai 8/7/2016 700,000
22 CĐCS Cty TNHH Trường Thanh 8/7/2016 1,000,000
23 CĐCS Trường Lạc Long Quân 8/7/2016 770,000
24 CĐCS DNTN Bánh kẹo Á Châu 11/7/2016 2,650,000
25 CĐCS Cty CP An Hạ 11/7/2016 1,000,000
26 CĐCS Bệnh viện 11/7/2016 2,544,000
27 CĐCS Viện kiểm sát 11/7/2016 416,000
28 CĐCS CP Tân Niềm Tin 12/7/2016 250,000
29 CĐCS Cty TNHH Hồng Tươi 12/7/2016 200,000
30 CĐCS Phường 5 12/7/2016 480,000
31 CĐCS Phường 12 12/7/2016 432,000
32 CĐCS Trường Mầm Non 4 12/7/2016 180,000
33 CĐCS Cty TNHH Quảng Liên 13/7/2016 200,000
34 CĐCS Cty TNHH Sơn Đề Can 13/7/2016 1,000,000
35 CĐCS Phường 2 13/7/2016 408,000
36 CĐCS Cty TNHH Nam Hưng 13/7/2016 200,000
37 CĐCS HTX TM DV 14/7/2016 724,000
38 CĐCS Chợ Phú Thọ 14/7/2016 300,000
39 CĐCS Cty TNHH Quý Sơn 14/7/2016 300,000
40 CĐCS Cty Phước Liên 14/7/2016 840,000
41 CĐCS Cty CP CVN Đâdm Sen 14/7/2016 7,562,500
42 CĐCS Trường Mầm Non 14 15/7/2016 300,000
43 CĐCS Chợ Thiếc 18/7/2016 425,000
44 CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng 18/7/2016 300,000
45 CĐCS Trường Trưng Trắc 18/7/2016 840,000
46 CĐCS Cty Toàn Đại Hưng 18/7/2016 400,000
47 CĐCS Cty Nam Trung Bắc 18/7/2016 232,000
48 CĐCS Phường 15 18/7/2016 500,000
49 CĐCS Phường 7 18/7/2016 450,000
50 CĐCS Cty GDLM Bách Khoa 19/7/2016 1,000,000
51 CĐCS Cty TNHH Liên Đoàn 19/7/2016 500,000
52 CĐCS Cty TNHH Đại Thế Giới 19/7/2016 1,754,000
53 CĐCS Cty TNHH Quán Quân 19/7/2016 1,000,000
54 CĐCS Cty TNHH Hồng Á 19/7/2016 400,000
55 CĐCS Cty TNHH Châu Á Mềm 19/7/2016 621,000
56 CĐCS Cty CP Phú Thạnh 19/7/2016 1,000,000
57 CĐCS Cty TNHH Hữu Hạnh 19/7/2016 360,000
58 CĐCS Cty TNHH Khoan Long 19/7/2016 1,950,000
59 CĐCS Phường 3 19/7/2016 500,000
60 CĐCS Cty CP Triều Vĩ 19/7/2016 708,000
61 CĐCS TT YTDP 19/7/2016 1,944,000
62 CĐCS Phường 4 19/7/2016 420,000
63 CĐCS Hội LHPN 19/7/2016 580,000
64 CĐ Khối Đảng 19/7/2016 1,052,000
65 CĐCS Phòng Tư Pháp 19/7/2016 300,000
66 CĐCS TT TDTT 19/7/2016 528,000
67 CĐCS Phường 14 19/7/2016 500,000
68 CĐCS Phường 11 19/7/2016 456,000
69 CĐCS TT Dạy nghề 19/7/2016 170,000
70 CĐCS Phòng LĐTBXH 19/7/2016 160,000
71 CĐCS BHXH 19/7/2016 348,000
72 CĐCS Ban BTGPMB 19/7/2016 150,000
73 CĐCS Phường 13 19/7/2016 330,000
74 CĐCS UB MTTQ 19/7/2016 220,000
75 CĐCS Cty Phát Thành 20/7/2016 3,200,000
76 CĐCSTrường Mầm Non 10 20/7/2016 792,000
77 CĐCS Trường Mầm Non 16 20/7/2016 360,000
78 CĐCS Trường Mầm non 1 20/7/2016 408,000
79 CĐCS TT KT TH Hướng nghiệp 20/7/2016 228,000
80 CĐCS Phường 16 20/7/2016 1,140,000
81 CĐCS Phường 10 20/7/2016 500,000
82 CĐCS Cty TNHH VMB Thăng Long 20/7/2016 610,000
83 CĐCS Liên đoàn Lao động 20/7/2016 300,000
84 CĐCS Cty TNHH Thuỳ Dương 20/7/2016 645,000
85 CĐCS Cty TNHH Tín Phú 20/7/2016 243,500
86 CĐCS Phòng Y tế 20/7/2016 120,000
87 CĐCS Trường Mầm Non 11 20/7/2016 300,000
88 CĐCS Ban QLĐTXDCT 20/7/2016 240,000
89 CĐCS Trường Mầm non 3 20/7/2016 360,000
90 CĐCS Chi cục thi hành án 20/7/2016 1,300,000
91 CĐCS Trường Mầm Non 2 20/7/2016 420,000
92 CĐCS Cty KS NH Cầu Vòng 20/7/2016 300,000
93 CĐCS Trường Mầm Non Quận 20/7/2016 330,000
94 CĐCS Cty TNHH Vinh Phát 20/7/2016 1,000,000
95 CĐCS Phòng Tài Chính 20/7/2016 200,000
96 CĐCS Chi cục Thuế 20/7/2016 1,908,000
97 CĐCS Phòng Nội vụ 21/7/2016 300,000
98 CĐCS Cty Điện Nam Việt 21/7/2016 200,000
99 CĐCS Trường Mầm Non 8 21/7/2106 260,000
100 CĐCS Phường 1 21/7/2016 420,000
101 CĐCS Quận Đoàn 21/7/2016 200,000
102 CĐCS Phòng QLĐT 21/7/2016 696,000
103 CĐCS Cty MT Việt Úc 21/7/2016 1,000,000
104 CĐCS Phường 6 21/7/2016 420,000
105 CĐCS TT BDCT 21/7/2016 100,000
106 CĐCS Thanh tra ĐB 21/7/2016 384,000
107 CĐCS Cty TNHH Tùng Dương 21/7/2016 360,000
108 CĐCS Cty TNHH Vạn Thái 22/7/2016 180,000
109 CĐCS Trường Phú Thọ 2 22/7/2016 500,000
110 CĐCS Phòng Tài Nguyên Môi trường 22/7/2016 200,000
111 CĐCS Thanh tra 22/7/2016 240,000
112 CĐCS Phòng VHTT 22/7/2016 150,000
113 CĐCS Trường Nguyễn Huệ 22/7/2016 200,000
114 CĐCS Phường 8 22/7/2016 480,000
115 CĐCS Cty DL Hoàn Mỹ 22/7/2016 600,000
116 CĐCS Toà án 22/7/2016 400,000
117 CĐCS Phòng Kinh Tế 22/7/2016 200,000
118 CĐCS Trường Lữ Gia 22/7/2016 1,030,000
119 CĐCS HỘi CTĐ 25/7/2016 1,030,000
120 CĐCS Trường Mầm Non 7 25/7/2016 240,000
121 CĐCS Cty DVCI 25/7/2016 2,000,000
122 CĐCS Trường Mầm Non Minh Anh 25/7/2016 360,000
123 CĐCS Cty TNHH Dũ Phát 26/7/2016 400,000
124 CĐCS Trường Mầm Non 12 27/7/2016 132,000
125 CĐCS Cty Hương Kiến Thành 26/7/2016 360,000
126 CĐCS Cty Vinh Hoa 29/7/2016 500,000
127 CĐCS Cty Tường Kim Phát 29/7/2016 376,000
128 CĐCS Trường Lê Quý Đôn 29/7/2016 810,000
129 CĐCS Nhà Thiếu Nhi 01/8/2016 144,000
130 CĐCS Trường Bồi dưỡng Giáo dục 01/8/2016 160,000
131 CĐCS Trường Mầm Non 15 01/8/2016 700,000
132 CĐCS Trường Chuyên Biệt 15/5 02/8/2016 180,000
133 CĐCS Cty Thép Khương Mai 02/8/2016 200,000
134 CĐCS Trường Nguyễn Bá Ngọc 03/8/2016 432,000
135 CĐCS Chợ BìNh Thới 03/8/2016 108,000
136 CĐCS Trường Mầm Non 9 04/8/2016 408,000
137 CĐCS Trường Lê Anh Xuân 04/8/2016 780,000
138 CĐCS Trường Mầm Non 13 05/8/2016 420,000
139 CĐCS Trường Mầm Non 6 05/8/2016 250,000
140 CĐCS Phường 9 05/8/2016 420,000
141 CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên 08/8/2016 500,000
142 CĐCS Trường Âu Cơ 08/8/2016 320,000
143 CĐCS Cty Thái Bình Sài Gòn 08/8/2016 200,000
144 CĐCS Trường Trần Văn Ơn 10/8/2016 732,000
145 CĐCS Trường Chu Văn An 11/8/2016 2,560,000
146 CĐCS Cty TNHH Đại Dương 11/8/2016 100,000
147 CĐCS Cty Hoàng Lai 17/8/2016 300,000
148 CĐCS Trường Hưng Việt 17/8/2016 770,000
149 CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú 17/8/2016 1,000,000
150 CĐCS Phòng Giáo dục 29/8/2016 228,000
TỔNG CỘNG 92,985,000

 

Biên tập: Hồng Ngân.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy