Bảng thông tin tiến độ đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2016.

Căn cứ công văn số 191/LĐTBXH ngày 18/5/2016 của Phòng LĐTB XH quận 11 về việc vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2016.


Nhằm thực hiện tốt “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2016, Ban Thường Vụ LĐLĐ quận 11 phát động đợt thi đua vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2016 trong cán bộ, CNVC-LĐ quận 11.


Nay Liên Đoàn Lao Động Q.11 thông tin đến CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến độ đóng góp như sau:

 

BẢNG THÔNG TIN TIẾN ĐỘ ĐÓNG GÓP QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
STT Đơn vị Ngày nộp Số tiền
Đơn vị thực hiện đến ngày 20/6/2016
1 CĐCS Cty TNHH Tân Hiệp Hưng 30/5/2016 1,000,000
2 CĐCS Cty TNHH Hân Thông 30/5/2016 400,000
3 CĐCS Phòng LĐTBXH 30/5/2016 650,000
4 CĐCS Phòng Tư Pháp 30/5/2016 500,000
5 CĐCS Chợ Thiếc 30/5/2016 850,000
6 CĐCS VP UBND 30/5/2016 2,450,000
7 CĐCS Thi hành án 30/5/2016 1,300,000
8 CĐCS Trường Nguyễn Thi 30/5/2016 1,400,000
9 CĐCS Trường Mầm non 5 30/5/2016 1,600,000
10 CĐCS Cty Hồng Nhựt 30/5/2016 1,000,000
11 CĐCS Trường Mầm non 16 30/5/2016 1,400,000
12 CĐCS Ban BTGPMB 01/6/2016 550,000
13 Phòng thu âm Karaoke Rome 01/6/2016 1,000,000
14 CĐCS Trường Trưng Trắc 01/6/2016 4,100,000
15 CĐCS Trường Lê Đình Chinh 01/6/2016 2,000,000
16 CĐCS Cty Triều Vĩ 01/6/2016 500,000
17 CĐCS Phường 8 01/6/2016 2,000,000
18 CĐCS Phòng VHTT 01/6/2016 500,000
19 CĐCS Cty Toàn Đại Hưng 01/6/2016 500,000
20 CĐCS Phường 6 01/6/2016 1,800,000
21 Công đoàn Cơ quan LĐLĐ 01/6/2016 830,000
22 CĐCS DNTN Phú Khải 02/6/2016 150,000
23 CĐCS Cty Khoan Long 02/6/2016 350,000
24 CĐCS TNHH Đức Hải Phát 02/6/2016 50,000
25 CĐCS DNTN Toàn Thắng 02/6/2016 300,000
26 CĐCS Phòng Nội vụ 02/6/2016 700,000
27 CĐCS BHXH 03/6/2016 1,450,000
28 CĐCS Cty Cân Thăng Long 03/6/2016 500,000
29 CĐCS Phường 16 03/6/2016 1,800,000
30 CĐCS Cty IFFC 03/6/2016 300,000
31 CĐCS TT TH KT Hướng nghiệp 03/6/2016 950,000
32 CĐCS Đội QLTT 11B 03/6/2016 800,000
33 CĐCS Trường tiều học Phú Thọ 06/6/2016 2,100,000
34 CĐCS TNHH Viễn Thông Vĩnh Hưng 06/6/2016 100,000
35 CĐCS Chợ BÌnh Thới 06/6/2016 700,000
36 CĐCS Phường 3 06/6/2016 1,950,000
37 CĐCS Cty Đức Nguyên Phát 06/6/2016 500,000
38 CĐCS Cty Trường Thiên Bảo 06/6/2016 500,000
39 CĐCS Phường 10 07/6/2016 1,700,000
40 CĐCS Phường 7 07/6/2016 1,850,000
41 CĐCS Viện kiểm sát 07/6/2016 1,050,000
42 CĐCS Phường 4 07/6/2016 1,750,000
43 CĐCS TNHH Thực phầm Gia An 07/6/2016 200,000
44 CĐCS TT Văn hoá 08/6/2016 1,100,000
45 CĐCS Cty TNHH Vinh Hoa 08/6/2016 500,000
46 CĐCS Cty TNHH Trung Tín 08/6/2016 700,000
47 CĐCS UB MTTQ 08/6/2016 450,000
48 CĐCS Cty Thép Khương Mai 08/6/2016 500,000
49 CĐCS Cty TNHH Đại Thế Giới 09/6/2016 1,000,000
50 CĐCS Cty TNHH Thanh Hà Phát 09/6/2016 250,000
51 CĐCS Cty CP Vạn Thái 09/6/2016 600,000
52 CĐCS Cty TNHH DVCI 09/6/2016 14,350,000
53 CĐCS Phường 2 09/6/2016 1,800,000
54 CĐCS Cty TNHH Phát Thành 09/6/2016 2,000,000
55 CĐCS Trường Phạm Văn Hai 09/6/2016 1,750,000
56 CĐCS Ban QLĐTXDCT 09/6/2016 750,000
57 CĐCS Phường 12 09/6/2016 1,850,000
58 CĐCS Cty TNHH Nam Trung Bắc 09/6/2016 1,000,000
59 CĐCS TT YTDP 09/6/2016 7,900,000
60 CĐCS Cty TNHH Việt Siêu 10/6/2016 800,000
61 CĐCS Cty CP Phú Thạnh 10/6/2016 2,000,000
62 CĐCS Trường Hoà Bình 10/6/2016 2,030,000
63 CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên 10/6/2016 2,500,000
64 CĐCS Cty TNHH Trường Thanh 10/6/2016 1,000,000
65 CĐCS Cty TNHH Thành Niên 10/6/2016 500,000
66 CĐCS Quận Đoàn 10/6/2016 600,000
67 CĐCS Chợ Phú Thọ 13/6/2016 350,000
68 CĐCS Trường Mầm Non 15 13/6/2016 2,650,000
69 CĐCS Hội LHPN 13/6/2016 400,000
70 CĐCS Trường Mầm Non 6 13/6/2016 1,100,000
71 CĐCS Hội Chữ Thập đỏ 13/6/2016 350,000
72 CĐCS Cty Sơn Hương 14/6/2016 450,000
73 CĐCS Trường Mầm Non 1 14/6/2016 1,650,000
74 CĐCS Trường bồi dưỡng GD 14/6/2016 800,000
75 CĐCS TT dạy nghề 14/6/2016 600,000
76 CĐCS Cty Bao bì An Hạ 14/6/2016 2,000,000
77 CĐCS DNTN Bánh kẹo Á Châu 14/6/2016 15,000,000
78 CĐCS Cty Thành Phát 14/6/2016 910,000
79 CĐCS Cty Kim Dung 14/6/2016 500,000
80 CĐCS Vegafood 15/6/2016 2,250,000
81 CĐCS Phòng Tài chính KH 15/6/2016 1,000,000
82 CĐCS Phường 15 16/6/2016 1,800,000
83 CĐCS Cty TNHH Toàn Tâm 16/6/2016 1,500,000
84 CĐCS Phòng QLĐT 16/6/2016 3,000,000
85 CĐCS Cty TNHH VMB Thăng Long 16/6/2016 1,500,000
86 CĐCS Cty TNHH Hồng Á 16/6/2016 300,000
87 CĐCS TT TDTT 16/6/2016 1,100,000
88 CĐCSTrường Mầm Non Quận 17/6/2016 2,700,000
89 CĐCS DNTN Kiến Tường 17/6/2016 200,000
90 CĐCS Chi cục Thuế 17/6/2016 7,450,000
91 CĐCS Phường 13 17/6/2016 1,700,000
92 CĐCS Phường 01 17/6/2016 1,750,000
93 CĐCS Thanh Tra 17/6/2016 400,000
94 CĐCS Trường Nguyễn Huệ 20/6/2016 1,000,000
95 CĐCS TT BDCT 20/6/2016 300,000
96 CĐCS Trường Lê Quý Đôn 20/6/2016 4,450,000
97 CĐCS Cty TNHH Dân Đạt 20/6/2016 500,000
98 CĐCS Toà án 20/6/2016 1,500,000
99 CĐCS Phòng Y tế 20/6/2016 400,000
100 CĐCS Phường 14 20/6/2016 1,700,000
101 CĐCS Trường Thái Phiên 20/6/2016 1,300.000
102 CĐCS Phường 11 20/6/2016 1,900,000
103 CĐCS Cty TNHH Tín Phú 20/6/2016 500,000
104 CĐCS Phường 5 20/6/2016 1,500,000
105 Công đoàn Khối Đảng 20/6/2016 2,300,000
106 CĐCS Phường 9 20/6/2016 1,750,000
107 CĐCS Bệnh viện 20/6/2016 10,200,000
Đơn vị thực hiện sau ngày 20/6/2016
108 CĐCS Cty CP Tân Niềm Tin 21/6/2016 500,000
109 CĐCS Trường Lạc Long Quân 21/6/2016 2,850,000
110 CĐCS Phòng Kinh tế 21/6/2016 500,000
111 CĐCS Thanh tra Địa bàn 21/6/2016 1,600,000
112 CĐCS trường THCS Hậu Giang 22/6/2016 3,600,000
113 CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng 22/6/2016 250,000
114 CĐCS Phòng TNMT 22/6/2016 1,700,000
115 CĐCS Nhà Thiếu Nhi 22/6/2016 550,000
116 CĐCS Cty CP CVN Đầm Sen 22/6/2016 10,350,000
117 CĐCS Cty TNHH Hoà Phát 22/6/2016 200,000
118 CĐCS Cty TNHH Điện Nam Việt 22/6/2016 500,000
119 CĐCS Trường Mầm Non 9 23/6/2016 1,700,000
120 CĐCS HTX Hiệp Phát 23/6/2016 100,000
121 CĐCS Cty TNHH Vĩnh Cường 24/6/2016 200,000
122 CĐCS Cty Hương Kiến Thành 28/6/2016 200,000
123 CĐCS Cty Tường Kim Phát 28/6/2016 300,000
124 CĐCS TNHH Hoằng Đạt 28/6/2016 1,000,000
125 CĐCS TNHH Thanh Bình 28/6/2016 2,150,000
126 CĐCS Cty TNHH Liên Đoàn 29/6/2016 500,000
127 CĐCS Hội Cựu Chiến binh Q.11 29/6/2016 250,000
128 CĐCS Cty TNHH PKĐK Ngọc Minh 29/6/2016 1,000,000
129 CĐCS Trường Mầm non 13 29/6/2016 1,750,000
130 CĐCS Trường Mầm non 10 30/6/2016 2,500,000
131 CĐCS Phòng Giáo dục 30/6/2016 900,000
132 CĐCS Trường Mầm non 11 30/6/2016 840,000
133 CĐCS Cty CP Công Nghệ Xanh 4/7/2016 200,000
134 CĐCS THCS Lê Anh Xuân 4/7/2016 3,500,000
135 CĐCS Cty TNHH Hồng Tươi 4/7/2016 300,000
136 CĐCS Cty CP TM Việt Úc 5/7/2016 500,000
137 CĐCS Trường Mầm non 7 5/7/2016 1,000,000
138 CĐCS Trường Phùng Hưng 6/7/2016 4,150,000
139 CĐCS Cty TNHH Vạn Lý Thành 6/7/2016 100,000
140 CĐCS Trường Mầm Non 4 6/7/2016 750,000
141 CĐCS Trường Mầm Non 12 7/7/2016 550,000
142 CĐCS Trường Mầm Non 3 7/7/2016 1,500,000
143 CĐCS Cty TNHH Long Vân 7/7/2016 200,000
144 CĐCS Trường Mầm Non 8 7/7/2016 1,300,000
145 CĐCS Trường Mầm Non 2 7/7/2016 1,800,000
146 CĐCS Cty TNHH Sơn Đề can 7/7/2016 1,000,000
147 CĐCS Trường Đề Thám 8/7/2016 2,500,000
148 CĐCS Trường THCS Lữ Gia 8/7/2016 2,000,000
149 CĐCS Trường THCS Chu Văn An 8/7/2016 2,950,000
150 CĐCS Cty TNHH Nam Hưng 8/7/2016 300,000
151 CĐCS HTX TM DV 11/7/2016 6,000,000
152 CĐCS Trường Nguyễn Minh Hoàng 11/7/2016 1,450,000
153 CĐCS THCS Phú Thọ 12/7/2016 3,000,000
154 CĐCS Trường Đại Thành 12/7/2016 1,700,000
155 CĐCS Trường Mầm Non 14 15/7/2016 1,750,000
156 CĐCS Cty TNHH Tùng Dương 15/7/2016 500,000
157 CĐCS Kho bạc Quận 11 15/7/2016 1,200,000
158 CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú 18/7/2016 2,000,000
159 CĐCS Trường Âu Cơ 18/7/2016 1,600,000
160 CĐCS Công an Quận 11 18/7/2016 10,000,000
161 CĐCS Trường Trần Văn Ơn 18/7/2016 3,050,000
162 CĐCS Cty TNHH Quốc Anh 19/7/2016 300,000
163 CĐCS Trường Hưng Việt 02/8/2016 1,500,000
164 CĐCS Trường Chuyên biệt 15/5 02/8/2016 670,000
TỔNG CỘNG

270,030,000

Biên tập: Hồng Ngân.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy