Bảng thông tin tiến độ đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2015.

 

Căn cứ công văn số 235/LĐTBXH ngày 18/5/2015 của Phòng LĐTB XH quận 11 về việc vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2015.


Nhằm thực hiện tốt “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2015, Ban Thường Vụ LĐLĐ quận 11 phát động đợt thi đua vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2015 trong cán bộ, CNVC-LĐ quận 11.


Nay Liên Đoàn Lao Động Q.11 thông tin đến CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến độ đóng góp như sau:

 

 

BẢNG THÔNG TIN TIẾN ĐỘ ĐÓNG GÓP QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
STT Đơn vị Ngày nộp Số tiền
Đơn vị thực hiện đến ngày 20/6/2015
1 CĐCS Cty Thanh Bình 22/5/2015 500,000
2 CĐCS Cty Hương Kiến Thành 22/5/2015 150,000
3 CĐCS Cty Tường Kim Phát 22/5/2015 150,000
4 CĐCS Trường Mầm Non 6 26/5/2015 1,300,000
5 CĐCS Phòng Nội vụ 26/5/2015 700,000
6 CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú 27/5/2015 2,000,000
7 CĐCS Trường Nguyễn Huệ 27/5/2015 1,680,000
8 CĐCS Trường Lê Đình Chinh 27/5/2015 2,100,000
9 CĐCS Trường Mầm Non Phường 12 29/5/2015 550,000
10 CĐCS Trường Mầm Non Phường 7 01/6/2015 1,100,000
11 CĐCS Trường Nguyễn Thị Nhỏ 02/6/2015 400,000
12 CĐCS Trường GD Chuyên biệt 15/5 02/6/2015 900,000
13 CĐCS Trường Đại Thành 02/6/2015 2,150,000
14 CĐCS MTTQ 02/6/2015 450,000
15 CĐCS Phường 3 03/6/2015 1,900,000
16 CĐCS BHXH 03/6/2015 1,400,000
17 CĐCS Cty Khang Phú Hưng 03/6/2015 500,000
18 CĐCS Phòng Tư Pháp 03/6/2015 450,000
19 CĐCS Cty Vạn Lý Thành 04/6/2015 500,000
20 CĐCS Cty Khoan Long 04/6/2015 250,000
21 CĐCS Phường 2 04/6/2015 1,800,000
22 CĐCS VP UBND Quận 11 05/6/2015 1,950,000
23 CĐCS Phường 7 05/6/2015 2,000,000
24 CĐCS Chợ Thiếc 05/6/2015 900,000
25 CĐCS Cty Lan Anh 08/6/2015 200,000
26 CĐCS Cty Thí Nghiệm Hoá Học 08/6/2015 100,000
27 CĐCS CQ Khối Đảng 08/6/2015 2,450,000
28 CĐCS Cty Tín Phú 08/6/2015 500,000
29 CĐCS Cty Nam Trung Bắc 08/6/2015 1,000,000
30 CĐCS Ban BTGPMB 09/6/2015 650,000
31 CĐCS Hội LHPN 09/6/2015 450,000
32 CĐCS LĐLĐ Quận 11
10/6/2015 900,000
33 CĐCS Ban QLĐTXDCT
10/6/2015 800,000
34 CĐCS Cty Vạn Thái
10/6/2015 800,000
35 CĐCS Phòng Kinh tế
11/6/2015 450,000
36 CĐCS Phòng TCKH
11/6/2015 1,000,000
37 CĐCS TT Văn Hóa
12/6/2015 1,100,000
38 CĐCS Cty Siêu Việt
12/6/2015 1,200,000
39 CĐCS Cty Cân Thăng Long
12/6/2015 500,000
40 CĐCS Cty Lê Huy
12/6/2015 50,000
41 CĐCS Quận Đoàn 15/6/2015 600,000
42 CĐCS Phòng TNMT 15/6/2015 1,800,000
43 CĐCS Chợ Phú Thọ 15/6/2015 350,000
44 CĐCS Cty VMB Thăng Long 15/6/2015 1,400,000
45 CĐCS Phòng LĐTBXH 16/6/2015 650,000
46 CĐCS Phường 1 16/6/2015 1,500,000
47 CĐCS Bệnh Viện Quận 11 16/6/2015 10,750,000
48 CĐCS Phường 12 16/6/2015 1,700,000
49 CĐCS Cty Vinh Hoa 16/6/2015 500,000
50 CĐCS Phường 16 16/6/2015 1,500,000
51 CĐCS Chi cục thuế 16/6/2015 6,800,000
52 CĐCS Thanh Tra Quận 17/6/2015 350,000
53 CĐCS TT Y Tế Dự phòng 17/6/2015 7,950,000
54 CĐCS Cty Liên Đoàn 17/6/2015 500,000
55 CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng 17/6/2015 250,000
56 CĐCS Phòng QLĐT 17/6/2015 3,000,000
57 CĐCS Chợ Bình Thới 17/6/2015 750,000
58 CĐCS Phường 10 17/6/2015 1,750,000
59 CĐCS Phường 15 17/6/2015 1,550,000
60 CĐCS Nhà Thiếu nhi 17/6/2015 850,000
61 CĐCS Phường 5 17/6/2015 1,900,000
62 CĐCS Cty Dịch vụ Công ích 17/6/2015 11,100,000
63 CĐCS Phường 9 18/6/2015 1,850,000
64 CĐCS Viện Kiểm Sát 18/6/2015 950,000
65 CĐCS Cty Đông Phương Vina 18/6/2015 500,000
66 CĐCS Trường Mầm Non 4 18/6/2015 1,000,000
67 CĐCS Chi cục Thi hành án 18/6/2015 950,000
68 CĐCS Phường 8 18/6/2015 1,900,000
69 CĐCS Cty Tân Vinh Thái 18/6/2015 900,000
70 CĐCS Phường 13 18/6/2015 1,800,000
71 CĐCS Đội Thanh tra ĐB 18/6/2015 1,850,000
72 CĐCS TT TDTT 18/6/2015 1,150,000
73 CĐCS Phường 14 19/6/2015 2,000,000
74 CĐCSTT BDCT 19/6/2015 300,000
75 CĐCS Hội CTĐ 19/6/2015 300,000
76 CĐCS CVN Đầm Sen 19/6/2015 10,020,000
77 CĐCS Phường 4 19/6/2015 1,800,000
78 CĐCS HTX TM DV 19/6/2015 6,250,000
79 CĐCS Toà án 19/6/2015 1,500,000
80 CĐCS Phòng Y tế 19/6/2015 350,000
81 CĐCS Phòng VHTT 19/6/2015 500,000
82 CĐCS Phường 6 19/6/2015 1,750,000
83 CĐCS đội QLTT11B 19/6/2015 900,000
Đơn vị thực hiện sau ngày 20/6/2015
84 CĐCS Cty Toàn Đại Hưng 22/6/2015 500,000
85 CĐCS Cty Điện Nam Việt 22/6/2015 400,000
86 CĐCS Cty Kim Dung 23/6/2015 500,000
87 CĐCS Cty Kim Thanh 24/6/2015 1,000,000
88 CĐCS Cty MT Việt Úc 24/6/2015 800,000
89 CĐCS Cty Thiên Đại Ân 24/6/2015 300,000
90 CĐCS Cty Thái Hưng 24/6/2015 300,000
91 CĐCS Cty Kỹ Thuật Việt 24/6/2015 300,000
92 CĐCS Cty Đại Thế Giới 24/6/2015 2,870,000
93 CĐCS Cty Bảo Hiến 25/6/2015 850,000
94 CĐCS Cty Xe máy Hoàng Việt 25/6/2015 700,000
95 CĐCS Cty Hoàng Đức 25/6/2015 700,000
96 CĐCS Cty Toàn Tâm 26/6/2015 1,000,000
97 CĐCS Trường Nguyễn Thi
29/6/2015 1,850,000
98 CĐCS Cty Đức Nguyên Phát
29/6/2015 200,000
99 CĐCS Phường 11
29/6/2015 1,900,000
100 CĐCS Trường Bình Thới
29/6/2015 1,150,000
101 CĐCS Cty Trần Thịnh
30/6/2015 100,000
102 CĐCS Cty Cửa Minh Tâm
30/6/2015 500,000
103 CĐCS Cty Kim Hưng
30/6/2015 150,000
104 CĐCS Cty Nguyễn Minh Đạt
30/6/2015 200,000
105 CĐCS Trường Mầm Non 9
30/6/2015 1,750,000
106 CĐCS Trường Mầm Non Quận 11
30/6/2015 3,400,000
107 CĐCS Trường Mầm Non 8
1/7/2015 1,400,000
108 CĐCS Trường Trưng Trắc
1/7/2015 4,150,000
109 CĐCS Trường Nguyễn Bá Ngọc
1/7/2015 1,800,000
110 CĐCS Trường Hậu Giang
1/7/2015 2,000,000
111 CĐCS Trường Lê Anh Xuân
1/7/2015 4,250,000
112 CĐCS Trường Phạm Văn Hai
1/7/2015 1,950,000
113 CĐCS Trường Hưng Việt
1/7/2015 3,850,000
114 CĐCS Trường Lạc Long Quân
1/7/2015 3,700,000
115 CĐCS Trường Lữ Gia
1/7/2015 4,600,000
116 CĐCS Trường Thái Phiên
1/7/2015 1,400,000
117 CĐCS Trường tiểu học Phú Thọ
1/7/2015 3,000,000
118 CĐCS Cty Triển Hùng
2/7/2015 400,000
119 CĐCS Trường Trần Văn Ơn
2/7/2015 1,000,000
120 CĐCS TT KTTH - HN - DN
2/7/2015 950,000
121 CĐCS Trường Nguyễn Minh Hoàng
2/7/2015 2,400,000
122 CĐCS Trường Mầm Non 11
2/7/2015 850,000
123 CĐCS Trường Mầm Non 2
2/7/2015 1,000,000
124 CĐCS Cty Hồng Tươi 233
2/7/2015 600,000
125 CĐCS TT Dạy Nghề
2/7/2015 400,000
126 CĐCS Cty Tường Thành
3/7/2015 200,000
127 CĐCS Bồi Dưỡng GD
3/7/2015 750,000
128 CĐCS Trường Hòa Bình
3/7/2015 2,550,000
129 CĐCS Trường Mầm Non 5
3/7/2015 1,700,000
130 CĐCS Tường Âu Cơ
6/7/2015 1,500,000
131 CĐCS Trường Phùng Hưng
6/7/2015 4,100,000
132 CĐCS DNTN Bánh kẹo Á Châu
7/7/2015 20,000,000
133 CĐCS Trường Mầm Non 13
8/7/2015 1,800,000
134 CĐCS Cty Tân Hiệp Hưng
9/7/2015 1,000,000
135 CĐCS Cty CP Phú Thạnh
10/7/2015 2,000,000
136 CĐCS Cty Phát Thành
13/7/2015 6,000,000
137 CĐCS Trường Phú Thọ 2
14/7/2015 4,400,000
138 CĐCS Phòng Giáo Dục
14/7/2015 1,000,000
139 CĐCS Trường Mầm Non 1
16/7/2015 1,080,000
140 CĐCS Cty Vegefoods 21/7/2015 1,100,000
141 CĐCS Trường Lê Quý Đôn 22/7/2015 4,900,000
142 CĐCS Trường Mầm Non 3 22/7/2015 1,200,000
143 CĐCS Trường Mầm Non 15 22/7/2015 2,750,000
144 CĐCS Trường Chu Văn An 22/7/2015 2,280,000
145 CĐCS Trường Đề Thám 22/7/2015 2,500,000
146 CĐCS Trường Mầm Non 10 23/7/2015 3,300,000
147 CĐCS Trường Mầm Non 14 24/7/2015 1,050,000
148 CĐCS Cty Thuận Đức 30/7/2015 500,000
149 CĐCS Trường Mầm Non 16 30/7/2015 1,350,000
150 CĐCS Trường Quyết Thắng 03/8/2015 1,000,000
151 CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên 11/8/2015 520,000
TỔNG CỘNG
265,600,000

Biên tập: Hồng Ngân.


BẢNG THÔNG TIN TIẾN ĐỘ ĐÓNG GÓP QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
STT Đơn vị Ngày nộp Số tiền
Đơn vị thực hiện trước ngày 20/6/2015
1 CĐCS Cty Thanh Bình 22/5/2015 500,000
2 CĐCS Cty Hương Kiến Thành 22/5/2015 150,000
3 CĐCS Cty Tường Kim Phát 22/5/2015 150,000
4 CĐCS Trường Mầm Non 6 26/5/2015 1,300,000
5 CĐCS Phòng Nội vụ 26/5/2015 700,000
6 CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú 27/5/2015 2,000,000
7 CĐCS Trường Nguyễn Huệ 27/5/2015 1,680,000
8 CĐCS Trường Lê Đình Chinh 27/5/2015 2,100,000
9 CĐCS Trường Mầm Non Phường 12 29/5/2015 550,000
10 CĐCS Trường Mầm Non Phường 7 01/5/2015 1,100,000
11 CĐCS Trường Nguyễn Thị Nhỏ 02/5/2015 400,000
12 CĐCS Trường GD Chuyên biệt 15/5 02/5/2015 900,000
13 CĐCS Trường Đại Thành 02/5/2015 2,150,000
14 CĐCS MTTQ 02/5/2015 450,000
15 CĐCS Phường 3 03/5/2015 1,900,000
16 CĐCS BHXH 03/5/2015 1,400,000
17 CĐCS Cty Khang Phú Hưng 03/5/2015 500,000
18 CĐCS Phòng Tư Pháp 03/5/2015 450,000
19 CĐCS Cty Vạn Lý Thành 04/5/2015 500,000
20 CĐCS Cty Khoan Long 04/5/2015 250,000
21 CĐCS Phường 2 04/5/2015 1,800,000
22 CĐCS VP UBND Quận 11 05/5/2015 1,950,000
23 CĐCS Phường 7 05/5/2015 2,000,000
24 CĐCS Chợ Thiếc 05/5/2015 900,000
25 CĐCS Cty Lan Anh 08/5/2015 200,000
26 CĐCS Cty Thí Nghiệm Hoá Học 08/5/2015 100,000
27 CĐCS CQ Khối Đảng 08/5/2015 2,450,000
28 CĐCS Cty Tín Phú 08/5/2015 500,000
TỔNG CỘNG 29,030,000

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy