Bảng thông tin tiến độ thực hiện đóng góp ủng hộ chương trình "Tháng công nhân - Lần 7 - Năm 2015".

 

Thực hiện công văn số 17/CV-LĐLĐ về việc vận động CNVC-LĐ đóng góp ủng hộ chương trình "Tháng công nhân - Lần 7 - Năm 2015", nhằm vận động các nguồn lực xã hội để chung tay cùng tổ chức công đoàn kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động đối với những trường hợp Bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn; bệnh hiểm nghèo (Bệnh ung thư, bệnh nan y khó điều trị) có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng “Mái ấm công đoàn” – “Căn phòng mơ ước”; ủng hộ xây dựng tượng đài tưởng niệm chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma; công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; công nhân bị tai nạn lao động ...


Nay Liên Đoàn Lao Động thông tin tiến độ đóng góp như sau:


DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG CÔNG NHÂN LẦN 7
STT Đơn vị Ngày nộp Số tiền
Đơn vị thực hiện đến ngày 15/5/2015
1 CĐCS Cty Hồng Á 17/4/2015 300,000đ
2 CĐCS Hội LHPN
17/4/2015 450,000đ
3 CĐCS VP UBND
20/4/2015 2,150,000đ
4 CĐCS TT Văn Hóa
21/4/2015 1,100,000đ
5 CĐCS Cơ quan LĐLĐ 22/4/2015 900,000đ
6 CĐCS Cty Hữu Thạnh 22/4/2015 350,000đ
7 CĐCS Cty Tân Hiệp Lực 22/4/2015 150,000đ
8 CĐCS Phòng tư pháp
22/4/2015 450,000đ
9 CĐCS Chợ Phú Thọ 24/4/2015 350,000
10 CĐCS Phường 4 24/4/2015 1,700,000
11 CĐCS Phường 2 24/4/2015 1,800,000
12 CĐCS Mầm Non 6 24/4/2015 1,300,000
13 CĐCS Chợ Thiếc 27/4/2015 900,000
14 CĐCS Cty Toàn Thắng 27/4/2015 300,000
15 CĐCS Cty Cân Thăng Long 27/4/2015 450,000
16 CĐCS Cty Khoan Long 27/4/2015 350,000
17 CĐCS Chợ Bình Thới 04/5/2015 750,000
18 CĐCS Cty Nam Trung Bắc 04/5/2015 1,500,000
19 CĐCS Hân Thông 04/5/2015 300,000
20 CĐCS MTTQ 05/5/2015 450,000
21 CĐCS BHXH 05/5/2015 1,400,000
22 CĐCS Thanh tra địa bàn 05/5/2015 1,900,000
23 CĐCS TT dạy nghề 05/5/2015 400,000
24 CĐCS Phường 16 05/5/2015 1,750,000
25 CĐCS CVN Đấm Sen 06/5/2015 10,000,000
26 CĐCS CQ Khối Đảng 06/5/2015 2,500,000
27 CĐCS Viện Kiểm Sát 06/5/2015 1,200,000
28 CĐCS Phường 6 07/5/2015 1,750,000
29 CĐCS Cty Hiệp Nhất 07/5/2015 1,000,000
30 CĐCS Phòng LĐTBXH 07/5/2015 650,000
31 CĐCS Trường Nguyễn Thi 07/5/2015 1,850,000
32 CĐCS Phòng Y tế 07/5/2015 350,000
33 CĐCS Toà án 08/5/2015 950,000
34 CĐCS SG Y Khoa 08/5/2015 900,000
35 CĐCS Mầm non 8 11/5/2015 1,400,000
36 CĐCS Trường Bồi dưỡng GD 11/5/2015 700,000
37 CĐCS Cty Thăng Long 11/5/2015 900,000
38 CĐCS Phường 5 11/5/2015 1,900,000
39 CĐCS Đội QLTT 11B 11/5/2015 900,000
40 CĐCS TTYTDP 11/5/2015 8,350,000
41 CĐCS Mầm non Phường 12 12/5/2015 550,000
42 CĐCS THCS Lê Quý Đôn 12/5/2015 4,750,000
43 CĐCS Phòng QLĐT 12/5/2015 3,000,000
44 CĐCS HTX TM DV 12/5/2015 5,000,000
45 CĐCS Hội Chữ Thập Đỏ 12/5/2015 300,000
46 CĐCS Thanh tra 12/5/2015 350,000
47 CĐCS Cty Tân Hiệp Hưng 12/5/2015 1,000,000
48 CĐCS Ban QLĐTXDCT 12/5/2015 800,000
49 CĐCS Phưởng 7 12/5/2015 2,000,000
50 CĐCS Cty Phú Thạnh 12/5/2015 2,130,000
51 CĐCS Mầm Non Quận 13/5/2015 3,400,000
52 CĐCS Phường 9 13/5/2015 1,800,000
53 CĐCS Bệnh viện 13/5/2015 10,700,000
54 CĐCS Phường 3 13/5/2015 1,850,000
55 CĐCS Phường 13 13/5/2015 1,850,000
56 CĐCS Phường 10 13/5/2015 1,800,000
57 CĐCS Mầm non Sơn Ca 9 13/5/2015 1,750,000
58 CĐCS Phường 15 13/5/2015 1,600,000
59 CĐCS Trường Lê Đình Chinh 13/5/2015 2,250,000
60 CĐCS Phường 8 14/5/2015 1,900,000
61 CĐCS Mầm non 7 14/5/2015 1,000,000
62 CĐCS Mầm non 1 14/5/2015 1,750,000
63 CĐCS Mần non 11 14/5/2015 1,400,000
64 CĐCS Cty Toàn Đại Hưng 14/5/2015 500,000
65 CĐCS Mầm non 13 14/5/2015 1,800,000
66 CĐCS Trường 15/5 14/5/2015 900,000
67 CĐCS Phường 1 14/5/2015 1,500,000
68 CĐCS Phòng TCKH 14/5/2015 1,000,000
69 CĐCS Trường Nguyễn Minh Hoàng 14/5/2015 2,400,000
70 CĐCS Cty Kim Ngân Hà 14/5/2015 360,000
71 CĐCS TT Tổng Hợp Kỹ Thuật Hướng Nghiệp 14/5/2015 950,000
72 CĐCS Phường 14 14/5/2015 2,000,000
73 CĐCS Trường Phạm Văn Hai 14/5/2015 2,000,000
74 CĐCS Trường THCS Phú Thọ 14/5/2015 4,350,000
75 CĐCS Trường Phú Thọ 1 14/5/2015 3,000,000
76 CĐCS Trường THCS Lữ Gia 14/5/2015 4,700,000
77 CĐCS Trường Nguyễn Thị Nhỏ 14/5/2015 400,000
78 CĐCS Chi cục Thuế 14/5/2015 6,800,000
80 CĐCS Mầm non Phường 5 15/5/2015 1,700,000
81 CĐCS Trường Hoà Bình 15/5/2015 2,550,000
82 CĐCS Mầm non 2 15/5/2015 1,050,000
83 CĐCS Trường Nguyễn Văn Phú 15/5/2015 4,000,000
84 CĐCS Trường Thái Phiên 15/5/2015 1,400,000
85 CĐCS Phòng Giáo dục 15/5/2015 1,000,000
86 CĐCS Cty Việt Úc 15/5/2015 1,000,000
87 CĐCS Cty Phát Thành 15/5/2015 1,000,000
88 CĐCS Chợ Lãnh Binh Thăng 15/5/2015 200,000
89 CĐCS Phường 11 15/5/2015 1,850,000
90 CĐCS Mầm non Phường 3 15/5/2015 2,000,000
91 CĐCS Phòng Nội vụ 15/5/2015 750,000
92 CĐCS Phòng VHTT 15/5/2015 200,000
93 CĐCS Phòng TNMT 15/5/2015 1,800,000
94 CĐCS Phường 12 15/5/2015 1,850,000
95 CĐCS TT TDTT 15/5/2015 1,150,000
96 CĐCS Trường Lạc Long Quân 15/5/2015 2,960,000
97 CĐCS Phòng Kinh tế 15/5/2015 450,000
Đơn vị thực hiện sau ngày 15/5/2015
98 CĐCS Cty Hồng Hưng 18/5/2015 310,000
99 CĐCS Trường Quyết Thắng 18/5/2015 1,000,000
100 CĐCS Trường Mầm Non 14 19/5/2015 1,750,000
101 CĐCS Thi hành án 19/5/2015 1,350,000
102 CĐCS Trường Nguyễn Bá Ngọc 19/5/2015 1,800,000
103 CĐCS Trường Mầm Non 10 20/5/2015 1,950,000
104 CĐCS TT BDCT 20/5/2015 350,000
105 CĐCS Trường Mầm Non 15 22/5/2015 2,800,000
106 CĐCS Cty Thanh BÌnh 22/5/2015 800,000
107 CĐCS Trường Âu Cơ 22/5/2015 1,500,000
108 CĐCS Trường Mầm Non 4 22/5/2015 1,000,000
109 CĐCS Trường Mầm Non Minh Anh 22/5/2015 2,000,000
110 CĐCS Trường Phùng Hưng 22/5/2015 4,250,000
111 CĐCS Ban BTGPMB 25/5/2015 650,000
112 CĐCS Trường Hưng Việt 25/5/2015 3,950,000
113 CĐCS Quận Đoàn 26/5/2015 600,000
114 CĐCS Trường Hàn Hải Nguyên 26/5/2015 2,700,000
115 CĐCS Trường Nguyễn Huệ 27/5/2015 1,000,000
116 CĐCS Trường Mầm non 16
29/5/2015 1,500,000
117 CĐCS Trường Trần Văn Ơn
29/5/2015 3,500,000
118 CĐCS Trường Đề Thám
29/5/2015 2,800,000
119 CĐCS Trường Trưng Trắc
29/5/2015 4,200,000
120 CĐCS Trường Bình Thới
29/5/2015 500,000
121 CĐCS Trường Lê Anh Xuân
29/5/2015 4,400,000
122 CĐCS Trường Hậu Giang 29/5/2015 3,000,000
123 CĐCS Trường Đại Thành 02/6/2015 2,150,000
124 CĐCS Cty DVCI 02/6/2015 8,190,000
125 CĐCS Nhà Thiếu nhi 02/6/2015 850,000
126 CĐCS Trường Chu Văn An 03/6/2015 2,730,000
TỔNG CỘNG 233,130,000đ

 

Biên tập: Hồng Ngân

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy