7/ Chương trình công tác Nữ công Công Đoàn năm 2013.

 


(Nhấn tải về)

Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 79/KH-LĐLĐ Quận 11, Ngày 18 tháng 02 năm 2013

 


CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2013


Năm 2013 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố và Đại hội X Công đoàn quận 11.


Căn cứ chương trình công tác nữ công Công đoàn năm 2013 số 02/LĐLĐ ngày 25/01/2013 của Ban nữ công Liên đoàn Lao động TP HCM. Ban Nữ công Liên đoàn Lao động quận 11 xây dựng nội dung hoạt động nữ công năm 2013 như sau:


I- NỘI DUNG TRỌNG TÂM:


1. Tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nữ CNVC-LĐ.


2. Tăng cường các giải pháp thực hiện Nghị quyết 06/LĐLĐ ngày 16/3/2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về “Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh” tại công đoàn cơ sở nhằm chăm lo các cháu con CNVC-LĐ vượt khó học giỏi, các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và học tập.


3. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”; cụ thể hóa phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần “Tiết kiệm – Chủ động – Hợp tác – Chia sẻ - Trách nhiệm”.


4. Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền trong nữ CNVC-LĐ về các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ được quy định trong Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; Tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố và Đại XI Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền về giới, về quyền Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vấn đề gia đình và trẻ em; tuyên truyền các nội dung mới trong công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2020; triển khai Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2011-2015 và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” trong nữ cán bộ CNVC-LĐ...


5. Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công CĐCS; chủ động tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em được pháp luật quy định.


II. NỘI  DUNG VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:


1. Thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVC-LĐ:


- Hướng dẫn Ban nữ công CĐCS tham mưu cho BCH/CĐCS những nội dung chế độ chính sách có lợi cho nữ CNVC-LĐ đưa vào thỏa ước lao động tập thể; rà soát lại những đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ, phối hợp Ban Chính sách pháp luật đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em.


- Vận động CĐCS duy trì và phát triển các hoạt động tạo vốn giúp cho nữ CNVC-LĐ vay vốn, tạo việc làm, phát triển kinh tế phụ gia đình thông các nguồn như: Quỹ trợ vốn CEP, quỹ tương trợ nội bộ,... tập trung chủ yếu vào nữ CNVC-LĐ là đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, đơn thân nuôi con.


- Ban nữ công CĐCS tham mưu cho BCH/CĐCS tổ chức chăm lo cho nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh dài hạn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, khám phụ khoa cho nữ CNVC-LĐ.


- Ban nữ công LĐLĐ quận tiếp tục rà soát những CĐCS chưa xây dựng được chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, hướng dẫn giúp cơ sở tạo nguồn thông qua phong trào “Nuôi heo đất” để thực hiện chương trình, không để xảy ra tình trạng con CNVC-LĐ học phổ thông phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí; vận động khen thưởng các cháu vượt khó học tốt, phấn đấu nâng tỷ lệ CĐCS có thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh:


+ CĐCS khối HCSN đạt 90%.


+ CĐCS khối ngoài nhà nước đạt 25%.


- Tiếp tục cập nhật, theo dõi tình hình học tập và hoàn cảnh gia đình đối với các cháu đã nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Thành phố và quận trong nhiều năm qua.


- Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, hoạt động hè, tết Trung thu,... Ban nữ công CĐCS tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích, chăm lo cho con CNVC-LĐ; đặc biệt chăm lo cho các cháu khuyết tật, mồ côi, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.


- Tiếp tục chiêu sinh trại hè Thanh Đa năm 2013 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố anh hùng học tập và làm theo lời Bác”.


2. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ, chào mừng Đại hội X công đoàn thành phố và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước:


- Kỷ niệm 103 năm Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban nữ CĐCS tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào trong năm qua, hướng dẫn CĐCS bình chọn những chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” và tuyên dương những nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua, đồng thời khen thưởng những CĐCS tổ chức tốt phong trào và tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2013.


- Tham gia hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình với chủ đề “Bến đỗ yêu thương”; phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Ban nữ công LĐLĐ TPHCM tổ chức.


- Tổ chức các hoạt động tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, về dinh dưỡng, nghệ thuật làm đẹp; hướng dẫn làm bánh, tổ chức các gian hàng tham gia bình ổn giá phục vụ công nhân lao động.3. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục và tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong nữ CNVC-LĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới:


- Chỉ đạo CĐCS tham mưu cho BCH/CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”; Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH - HĐH đất nước”; Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 14/4/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Quyết định 87/UBND của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.


- CĐCS tổ chức tuyên truyền và phối hợp với các đoàn thể, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015); Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015), Quyết định 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020, Quyết định 2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011, phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.


- Đảm bảo 100% cán bộ nữ công CĐCS được tiếp cận các nội dung cơ bản trong Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012, Luật BHXH, BHYT, Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2012-2020 và Chương trình hành động của LĐLĐ TPHCM giai đoạn 2011-2015, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đặc biệt là những nội dung chế độ chính sách đối với lao động nữ được quy định.


- Hướng dẫn CĐCS tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực; chọn lựa tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu, mạn đàm trao đổi kinh nghiệm thích hợp để cuộc sống gia đình hạnh phúc như :”Khi vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng”, “Kết hợp hài hòa công tác và công việc gia đình”, “Cách đối xử hài hòa giữa bên nội – bên ngoại”, “Kỹ năng làm cha mẹ”, “Cách dạy con thời hội nhập”, “Bí quyết có cuộc sống vui tươi”...


4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công CĐCS, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh:


4.1- Công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động Ban nữ công CĐCS:


- 100% CĐCS khu vực HCSN có Ban nữ công (đủ điều kiện) hoặc ủy viên phụ trách nữ công.


- 70% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, liên doanh, 100% vốn nước ngoài có Ban nữ công (đủ điều kiện) hoặc ủy viên phụ trách công tác nữ công.


- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác vận động nữ CNVC-LĐ, các chuyên đề về hoạt động nữ công.


- Hướng dẫn Ban nữ công CĐCS tham mưu nội dung hoạt động nữ công vào chương trình công tác năm của CĐCS và tổ chức triển khai thực hiện.


4.2- Hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.


Chỉ đạo Ban nữ công CĐCS tiếp tục tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ trong đó tập trung về  “….Đảm việc nhà” như: kinh nghiệm tổ chức ngày nghỉ cuối tuần, phát huy “ưu thế” của nữ CNLĐ trong gia đình; căn cứ vào điều kiện của  đơn vị, tổ chức các loại hình sinh hoạt cho phù hợp.


4.3. Hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6):


Các CĐCS tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chọn lựa đối tượng cụ thể tổ chức giao lưu hoặc mạn đàm trong các gia đình CNVC-LĐ nhằm trao đổi kinh nghiệm đối với  các cặp gia đình sinh con 01 bề là gái đã vượt qua những khó khăn, thách thức để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan.


Tổ chức đến thăm, tặng quà động viên gia đình nữ công nhân lao động khó khăn đang sinh sống tại các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân.


Phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền về lĩnh vực gia đình, chiến lược quốc gia về công tác Dân số-KHHGĐ đến đoàn viên công đoàn và  CNVC-LĐ.


4.4 Hoạt động nhân Kỷ niệm 20/10:


Liên đoàn Lao động quận xây dựng kế hoạch phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận; Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam. Tổ chức biểu dương trao đổi kinh nghiệm, học tập gương điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực như: làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc... nhằm đề cao vai trò nữ CNLĐ. Chú ý chăm lo cho cán bộ nữ công Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực trong hoạt động phong trào.


III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


- Căn cứ chương trình công tác năm 2013 của Ban nữ công Liên đoàn Lao động quận. Ban nữ công CĐCS xây dựng chương trình công tác năm 2013 của đơn vị, triển khai đến cán bộ nữ công và nữ CNVC-LĐ.


- Ban nữ công Công đoàn hướng dẫn cán bộ nữ công cơ sở vận dụng thực tế tại đơn vị tham mưu Ban chấp hành CĐCS xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm của đơn vị triển khai thực hiện, sao cho thu hút đông nữ CNVC-LĐ tham gia.


- Ban nữ công chủ động phối hợp với các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động quận, các ban ngành có liên quan, các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng công việc, tổ chức thực hiện những nội dung trong chương trình phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất.


- Ban Nữ công Công đoàn quận sắp xếp thời gian đi cơ sở nhằm hướng dẫn, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; kịp thời nắm tình hình củng cố nhân sự Ban nữ công CĐCS.


Trên đây là chương trình công tác nữ công năm 2013 căn cứ vào nghị quyết của cấp ủy đảng, chỉ tiêu kế họach của đơn vị, Ban nữ công CĐCS xây dựng chương trình công tác nữ công và gửi về Ban nữ công LĐLĐ quận chậm nhất là ngày 08/3/2013.TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch


(Đã Ký)


Dương Văn Nhân

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

may rang ca phe ca phe sach ca phe nguyen chat may photocopy thue may photocopy